ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 15/09/2013


Η παρούσα Πολιτική τήρησης απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε στους ιστότοπους που ελέγχονται από την AbbVie (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών) και οι οποίοι περιέχουν συνδέσμους προς την παρούσα Πολιτική τήρησης απορρήτου (εφεξής αναφερόμενοι ως «ιστότοποι της AbbVie). Η παρούσα Πολιτική τήρησης απορρήτου περιγράφει επίσης τη συλλογή συγκεκριμένων τεχνικών πληροφοριών και πληροφοριών πλοήγησης άλλου τύπου μέσω αρχείων cookie και παρόμοιων τεχνολογιών στους ιστότοπους της AbbVie.

Διαβάστε την παρούσα Πολιτική τήρησης απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε τους ιστότοπους της AbbVie ή προτού υποβάλετε προσωπικά στοιχεία σε εμάς.

Περιεχόμενα


Πώς ορίζει η παρούσα Πολιτική τήρησης απορρήτου τα «προσωπικά στοιχεία»;

Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας ή που θα μπορούσαν λογικά να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας και τα οποία υποβάλλονται στους ιστότοπους της AbbVie ή συλλέγονται από αυτούς, και τηρούνται από την AbbVie σε προσπελάσιμη μορφή. Παραδείγματα προσωπικών στοιχείων είναι το όνομά σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Τι είδη πληροφοριών συλλέγει ηλεκτρονικά η AbbVie;

Προσωπικά στοιχεία που υποβάλετε: Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν κάποια μορφή εγγραφής από πλευράς σας, επιτρέποντάς σας να επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπo της AbbVie χωρίς να χρειάζεται η εισαγωγή οποιωνδήποτε προσωπικών σας στοιχείων.Η AbbVie συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία που εσείς εισάγετε στα πεδία δεδομένων που υπάρχουν στους ιστότοπους της AbbVie. Για παράδειγμα, ενδέχεται να καταχωρήσετε το όνομά σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου σας ή/και άλλα στοιχεία προκειμένου να πληροφορηθείτε σχετικά με διάφορα θέματα, να εγγραφείτε σε προγράμματα της AbbVie, να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της AbbVie ή να απαντήσετε σε έρευνες της AbbVie. Για την προστασία του απορρήτου των στοιχείων σας, δεν πρέπει να παρέχετε στην AbbVie στοιχεία που δεν σας ζητούνται ρητώς.Η AbbVie θα σας ενημερώνει αναφορικά με το σκοπό συλλογής και χρήσης των όποιων προσωπικών σας στοιχείων.

Παθητική συλλογή συγκεκριμένων άλλων τεχνικών στοιχείων και στοιχείων πλοήγησης: Οι ιστότοποι της AbbVie ενδέχεται να συλλέγουν στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις σας στους ιστότοπους AbbVie χωρίς εσείς να υποβάλετε με ενεργό τρόπο τα στοιχεία αυτά. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σας σύστημα, τη διεύθυνση ΙΡ σας, τις διευθύνσεις URL των ιστότοπων που επισκεφθήκατε πριν και μετά την επίσκεψή σας στον ιστοτοπο της AbbVie, την αναζήτηση που σας οδήγησε στον ιστότοπο της AbbVie, καθώς και τις σελίδες και τις διαφημίσεις που βλέπετε και τους συνδέσμους στους οποίους πατάτε μέσα στον ιστότοπο της AbbVie. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να συλλέγονται με χρήση διάφορων τεχνολογιών, όπως αρχεία cookie, ετικέτες διαδικτύου (Internet tags), και ιστοφάροι (web beacons). Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε μεταδίδει επίσης αυτόματα στους ιστότοπους της AbbVie κάποια από αυτά τα στοιχεία, όπως τη διεύθυνση URL του ιστότοπου που μόλις επισκεφθήκατε και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Συλλογή προσωπικών στοιχείων


Πώς χρησιμοποιεί η AbbVie τα προσωπικά στοιχεία που έχω παράσχει;

Η AbbVie θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε μέσω των ιστότοπων της AbbVie για να απαντήσει σε ερωτήματά σας και για να σας παράσχει αποτελεσματικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά στοιχεία για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως για να σας δώσουμε την ευκαιρία να λαμβάνετε ειδοποιήσεις αναφορικά με προϊόντα ή υπηρεσίες της AbbVie, να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνες σχετικά με τα προϊόντα μας ή για να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με ειδικές προωθητικές ενέργειες.

Τι επιλογές έχω αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο η AbbVie συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά μου στοιχεία;

Μπορείτε πάντα να περιορίσετε το εύρος και το είδος των προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνει η AbbVie για το πρόσωπό σας επιλέγοντας να μην εισάγετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σε έντυπα ή πεδία δεδομένων στους ιστότοπους της AbbVie. Ορισμένες από τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες μπορούν να σας παρασχεθούν μόνον εφόσον παρέχετε τα κατάλληλα προσωπικά στοιχεία. Σε άλλα σημεία των ιστότοπων της AbbVie μπορεί να ερωτηθείτε αν επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε ή όχι στους καταλόγους επικοινωνίας μας για προσφορές, προωθητικές ενέργειες και πρόσθετες υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Χρησιμοποιεί η AbbVie προσωπικά στοιχεία από κοινού με τρίτους;

Η AbbVie δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη  εκτός από την περίπτωση της πώλησης ή της μεταβίβασης μιας γραμμής ή προϊόντων ή κάποιου τμήματος της εταιρείας, ή σε σχέση με κάποιο από κοινού προωθητικό πρόγραμμα.

Η AbbVie μπορεί να χρησιμοποιήσει από κοινού τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους με τους οποίους η AbbVie προωθεί από κοινού κάποιο προϊόν ή κάποια υπηρεσία ή με τους οποίους διενεργεί από κοινού κάποιο πρόγραμμα ή κάποια δραστηριότητα. Η πρακτική που ακολουθεί η AbbVie είναι να σας ειδοποιεί αν εγγράφεστε σε κάποιο πρόγραμμα το οποίο διενεργείται σε συνεργασία με κάποια άλλη εταιρεία και για το οποίο μπορεί να απαιτείται πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία. Η AbbVie ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει από κοινού τα προσωπικά σας στοιχεία με προμηθευτές, με τους οποίους η AbbVie συμβάλλεται για την πραγματοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για λογαριασμό της AbbVie. Στις περιπτώσεις όπου η AbbVie παρέχει τα προσωπικά σας στοιχεία σε προμηθευτές στο πλαίσιο της πραγματοποίησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η πρακτική που ακολουθεί η AbbVie είναι να ζητά από τους προμηθευτές αυτούς να τηρούν το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων και να τα χρησιμοποιούν μόνο για την εκτέλεση λειτουργιών για λογαριασμό της AbbVie. Επιπλέον, η AbbVie ενδέχεται να χρησιμοποιήσει από κοινού τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης κάποιας από τις γραμμές προϊόντων της ή κάποιου από τα τμήματά της προκειμένου ο αγοραστής να μπορέσει να συνεχίσει να σας παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η AbbVie διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει τα προσωπικά σας στοιχεία σε ανταπόκριση επίσημων σχετικών αιτημάτων από κρατικές αρχές, για την αντιμετώπισης καταστάσεων εθνικής ασφάλειας ή όπως άλλως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ποια πρόσωπα εντός της AbbVie θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά μου στοιχεία;

Τα προσωπικά στοιχεία μπορούν να προσπελαστούν από περιορισμένο αριθμό εργαζομένων της AbbVie. Εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας σχετικά με τη σημασία της τήρησης του απορρήτου και τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα των πελατών υπόκεινται σε κατάλληλο και ασφαλή χειρισμό και διαχείριση.

Πώς εγγυάται η AbbVie την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων;

Η πρακτική της AbbVie είναι να ασφαλίζει κάθε ιστοσελίδα που συλλέγει προσωπικά στοιχεία. Ωστόσο, το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να είναι εγγυημένο. Σας προτρέπουμε να είστε προσεκτικοί κατά τη μετάδοση προσωπικών στοιχείων μέσω του Διαδικτύου, ειδικά προσωπικών στοιχείων που σχετίζονται με την υγεία σας. Η AbbVie δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία. Ως εκ τούτου, κατά την υποβολή προσωπικών στοιχείων στους ιστότοπους της AbbVie, πρέπει να υπολογίζετε τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους.

Επιπλέον, οι ιστότοποι της AbbVie που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική τήρησης του απορρήτου θα προβάλλουν ένα προειδοποιητικό μήνυμα κάθε φορά που συνδέεστε με κάποιον ιστότοπο που δεν ελέγχεται από την AbbVie ή δεν υπόκειται στην Πολιτική τήρησης απορρήτου της AbbVie. Θα πρέπει να ελέγχετε τις πολιτικές τήρησης απορρήτου αυτών των ιστότοπων τρίτων προσώπων προτού υποβάλετε προσωπικά στοιχεία σε αυτούς.

Μεταφέρει η AbbVie προσωπικά στοιχεία σε διαφορετικές δικαιοδοσίες;

Η AbbVie τηρεί τα δεδομένα σε ασφαλισμένους διακομιστές σε διάφορες χώρες του κόσμου. Να γνωρίζετε ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε ή τα οποία αποκτούμε ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας χρήσης των ιστότοπων της AbbVie ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία και να μεταφερθούν σε χώρες πέραν της χώρας κατοικίας σας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νομοθεσία περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αυτές τις χώρες ενδέχεται να μην είναι αντίστοιχη με αυτήν της χώρας κατοικίας σας. Χρησιμοποιώντας και συμμετέχοντας σε οποιουσδήποτε ιστότοπους της AbbVie ή παρέχοντάς μας τα στοιχεία σας, συναινείτε σε αυτήν τη συλλογή, τη μεταβίβαση, την τήρηση και την επεξεργασία των στοιχείων σε αυτές τις χώρες.

Πώς προστατεύει η AbbVie το απόρρητο των στοιχείων των παιδιών;

Η AbbVie δεν συλλέγει ούτε χρησιμοποιεί εις γνώσιν της οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα παιδιών (ορίζουμε ως «παιδιά» τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών) στους ιστότοπους της AbbVie. Δεν επιτρέπουμε εις γνώσιν μας σε παιδιά να παραγγείλουν τα προϊόντα μας, να επικοινωνήσουν μαζί μας ή να χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε από τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες. Αν είστε γονέας και αντιληφθείτε ότι το παιδί σας μας παρείχε στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω κάποιας από τις μεθόδους που παρέχονται παρακάτω και εμείς θα συνεργαστούμε μαζί σας για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα.

Πώς μπορώ να διορθώσω τα προσωπικά μου στοιχεία ή να τα διαγράψω από τα τρέχοντα αρχεία πελατών;

Σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας,να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν,τη διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων ή την αφαίρεσή τους από τα τρέχοντα αρχεία πελατών μας. Ειδοποιήστε μας σχετικά επικοινωνώντας μαζί μας με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους. Για τους σκοπούς τήρησης των αρχείων μας, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλατε στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών.

Χρήση αρχείων cookie και άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης


Για ποιο λόγο χρησιμοποιούν οι ιστότοπο της AbbVie αρχεία «cookie» και άλλες τεχνολογίες ιχνηλάτησης;

Τα αρχεία «cookie» είναι αρχεία που ο διακομιστής μας ενδέχεται να στείλει στον υπολογιστή σας όταν προσπελαύνετε έναν ιστότοπο της AbbVie. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Αφού εισαγάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ένα έντυπο ή σε ένα πεδίο δεδομένων σε κάποιον ιστότοπο της AbbVie, η AbbVie μπορεί να χρησιμοποιήσει αρχεία cookie και συγκεκριμένες άλλες τεχνολογίες προκειμένου να επιτραπεί στον ιστότοπο αυτόν να «θυμάται» τις προσωπικές σας προτιμήσεις, όπως τα τμήματα του ιστότοπου που επισκέπτεσθε συχνά και, αν το επιλέξετε, το αναγνωριστικό χρήστη σας.
Οι τεχνολογίες παθητικής συλλογής στοιχείων μπορεί να διευκολύνουν την εκ μέρους σας χρήση των ιστότοπων της AbbVie επιτρέποντας στην AbbVie να παράσχει καλύτερες υπηρεσίες, να προσαρμόσει τους ιστότοπους βάσει των προτιμήσεων των πελατών της, να συντάξει στατιστικές, να αναλύσει τάσεις και να διαχειριστεί και να βελτιώσει και με άλλους τρόπους τους ιστότοπους της AbbVie. Ορισμένα χαρακτηριστικά των ιστότοπων της AbbVie ενδέχεται να μην λειτουργούν χωρίς τη χρήση τεχνολογιών παθητικής συλλογής στοιχείων.

Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αρχεία cookie στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.allaboutcookies.org .

Τι είδους αρχεία cookie και άλλες τεχνολογίες ιχνηλάτησης χρησιμοποιούν οι ιστότοποι της AbbVie;

Οι ιστότοποι της AbbVie χρησιμοποιούν αρχεία cookie «συνεδρίας»: Τα αρχεία cookie συνεδρίας είναι προσωρινές πληροφορίες, οι οποίες διαγράφονται μόλις εξέλθετε από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή μόλις απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας με άλλο τρόπο. Τα αρχεία cookie συνεδρίας χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για τη βελτίωση της πλοήγησης στους ιστότοπούς μας, για την αποτροπή παροχής πληροφοριών από τους επισκέπτες όπου αυτό δεν αρμόζει (ο ιστότοπος «θυμάται» τις προηγούμενες εισαγωγές της ηλικίας ή της χώρας καταγωγής που ήταν εκτός των καθορισμένων παραμέτρων και αποκλείει τις μετέπειτα αλλαγές) και για τη συλλογή συνολικών στατιστικών στοιχείων.

Οι ιστότοποι της AbbVie μπορεί να χρησιμοποιούν «μόνιμα» αρχεία cookie: Τα μόνιμα αρχεία cookie είναι μονιμότερες πληροφορίες που τοποθετούνται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και παραμένουν σε αυτόν εκτός και αν διαγράψετε το αρχείο cookie. Τα μόνιμα αρχεία cookies αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή σας για διάφορους λόγους, όπως για την ανάκτηση συγκεκριμένων πληροφοριών που παρείχατε στο παρελθόν (π.χ. κωδικών πρόσβασης), για να βοηθήσουν τους επισκέπτες να προσδιορίσουν ποια τμήματα του ιστότοπου βρίσκουν ότι έχουν τη μεγαλύτερη αξία και για την προσαρμογή του ιστότοπου βάσει των προτιμήσεών σας σε συνεχή βάση. Τα μόνιμα αρχεία cookie που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τον ιστότοπο αυτό μπορεί να διατηρούν στοιχεία μέσω των οποίων μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητά σας, αλλά μόνο αν έχετε εγγραφεί ή συναινέσει με άλλο τρόπο στη διατήρηση αντίστοιχων πληροφοριών που έχετε παράσχει στον ιστότοπο. Διαφορετικά, ο διακομιστής του ιστότοπού μας γνωρίζει μόνο ότι ένας άγνωστος επισκέπτης με τα δικά σας αρχεία cookie επέστρεψε στον ιστότοπο.

Οι ιστότοποι της AbbVie ενδέχεται να χρησιμοποιούν ιστοφάρους (γνωστοί και ως ετικέτες διαδικτύου, αρχεία GIF ενός εικονοστοιχείου, διαφανή αρχεία GIF και αόρατα αρχεία GIF): Οι ιστοφάροι είναι μικροσκοπικά γραφικά σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται για την ιχνηλάτηση των σελίδων που προβάλλονται ή των μηνυμάτων που ανοίγονται. Οι ιστοφάροι μεταβιβάζουν στο διακομιστή του ιστότοπου πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP και ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που συσχετίζονται με τον υπολογιστή του επισκέπτη. Ιστοφάροι μπορεί να βρίσκονται σε ηλεκτρονικές διαφημίσεις μέσω των οποίων οι επισκέπτες οδηγούνται στον ιστότοπό μας και σε διάφορες σελίδες στον ιστότοπό μας. Οι ιστοφάροι μάς παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές ανοίγεται μια σελίδα και ποιες πληροφορίες προσπελάζονται.

Τι επιλογές έχω σχετικά με τη χρήση αρχείων cookie και άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης από την AbbVie;

Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση χρήσης των αρχείων cookie και άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης που υπάρχουν στους ιστότοπους της AbbVie. Ο ακριβής τρόπος με τον οποίο σας δίδονται αυτές οι επιλογές και η διαδικασία για την πραγματοποίησή τους ενδέχεται να διαφέρουν από ιστότοπο σε ιστότοπο.

Σε ορισμένους ιστότοπους της AbbVie, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συναινέσετε ρητώς για τη χρήση αρχείων cookie ή/και άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης από το συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα αρχεία cookie που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα από το αν έχετε συναινέσει ή όχι. ?λλοι τύποι αρχείων cookie και τεχνολογιών ιχνηλάτησης θα απενεργοποιούνται έως ότου παρέχετε τη ρητή σας συναίνεση. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργικότητα του ιστότοπου μπορεί να είναι μειωμένη έως ότου επιλέξετε να παρέχετε τη ρητή σας συναίνεση.

Σε ορισμένους ιστότοπους της AbbVie, μπορεί να σας γίνουν ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τις προτιμήσεις σας ή να υπάρχουν πλαίσια επιλογής μέσω των οποίων θα σας επιτραπεί να υποδείξετε ότι δεν επιθυμείτε τη χρήση αρχείων cookie ή άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης που δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου. Αν επιλέξετε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, η λειτουργικότητα του ιστότοπου ενδέχεται να είναι μειωμένη ως αποτέλεσμα της επιλογής σας αυτής.

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση αρχείων cookie και άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης. Για οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να το κάνετε, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε (συνήθως βρίσκονται στο μενού «Βοήθεια»).

Στοιχεία επικοινωνίας και Ενημερώσεις της πολιτικής απορρήτου


Πώς θα μάθω αν η AbbVie ενημέρωσε αυτήν την πολιτική απορρήτου;

Στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, η AbbVie διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική τήρησης απορρήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές εξελίξεις, σε νομικές και ρυθμιστικές μεταβολές και στις ορθές επιχειρηματικές πρακτικές. Σε περίπτωση που η AbbVie αλλάξει τις πρακτικές τήρησης απορρήτου που ακολουθεί, μια ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής τήρησης απορρήτου θα αντανακλά αυτές τις μεταβολές και θα ειδοποιηθείτε σχετικά με αυτές με την ενημέρωση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της παρούσας Πολιτικής τήρησης απορρήτου.